Rozdzielnie elektryczne – wymiana i modernizacja

Za pomocą rozdzielni elektrycznej dokonujemy pomiarów prądu i rozdziału prądu na poszczególne mieszkania znajdujące się na jednym piętrze budynku.

Rozdzielnie elektryczne i tablice piętrowe są nieodzownymi elementami każdej profesjonalnej instalacji elektrycznej. Starannie wykonana rozdzielnia zabezpiecza urządzenia elektryczne podłączone do instalacji przed skutkami ewentualnych zwarć i napięć a tym samym chroni mieszkańców budynku przed pożarem i utratą mienia. Wykonuję rozdzielnie pod wymiar, które są bezpieczne dla użytkowników i mają estetyczny i uporządkowany wygląd.

  • Wymiana bezpieczników
  • Zakładanie nowych rozdzielni
  • Zabezpieczanie i konserwacja rozdzielni elektrycznych
  • Zakładanie i przenoszenie liczników zarówno elektronicznych, elektrycznych jak i analogowych
  • Podziały instalacji na kilka liczników