Instalacje elektryczne

Oferuję usługi w zakresie napraw, remontów i renowacji instalacji elektrycznych. Dbałość o sprawnie działająca instalację to gwarancja bezpieczeństwa w każdym mieszkaniu, budynku wielorodzinnym i przedsiębiorstwie. Jako elektryk z uprawnieniami, jestem upoważniony do przeprowadzania przeglądów instalacji i wystawiania raportów w książce obiektu budynku. Zgodnie z przepisami co najmniej raz na 5 lat w każdym budynku powinno się przeprowadzić przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

  • Instalacje elektryczne-podtynkowe (w rurkach, korytach PCV) i natynkowe
  • Remonty i naprawa instalacji elektrycznych
  • Modernizacja instalacji elektrycznej
  • Naprawy elektryczne instalacji, rozdzielni elektrycznych, oświetlenia itp.
  • Montaż okablowania
  • Wyszukiwanie usterek w instalacji
  • Montaż osprzętu elektrycznego
  • Usługi z zakresu „inteligentny dom”
  • Instalacje alarmowe, głośnikowe, domofonowe i videofonowe